Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567  เวลา 09.30 น.

           ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

           เพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ทุกภาคส่วนส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชุมชน และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

           ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"

S 12411434 0

S 12411445 0

S 12411427 0