Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานสัมมนา “สกสค.” พบเพื่อนครูและสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  ที่ห้องศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกูล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ และ ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา  ตัวแทนเลขาธิการ คณะกรรมการ สกสค.ร่วมกันเป็นประธานเปิด การสัมมนา “สกสค.” พบเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. โดยมี นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย  คณะกรรมการ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและตัวแทนจาก สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 สพป.อุตรดิตถ เขต 2 สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ คณะกรรมการ สกสค.อุตรดิตถ์ ตัวแทนเครือข่าย ช.พ.ค.-ช.พ.ส.พื้นที่รับผิดชอบของ สกสค.อุตรดิตถ์ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้ จ.อุตรดิตถ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเอกชน จ.อุตรดิตถ์ และ สนง.อาชีวศึกษา จ.อุตรดิตถ์ ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 150 คน 

สีเขียว สีทอง ประชาสัมพันธ์ ทางการ ความเป็

ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา  ตัวแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค  กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมประชุมสัมมนาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและของ สกสค. ที่จะฝากถึงคุณครู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของลดภาระดูแลครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขเรื่องของ สกสค. จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่จะทำให้ครูและบุคคลกรทางการศึกษามีความสุข  เป็นการลดภาระในการที่จะทำงานตามบทบาทภาระหน้าที่ในเรื่องขอสวัสดิการและสวัสดิภาพซึ่งมีความห่วงใย ปัจจุบันนั้นจะทำอย่างไรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ให้เป็นที่ในรักองค์กรในวิชาชีพ จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายฐานสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในปัจจุบันและสมาชิกครูบรรจุใหม่ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเริงรุกให้ทราบถึงสวัสดิการและสวัสดิภาพที่เป็นผลประโยชน์ ที่จะส่งไปถึงครอบครัวในการที่เสียชีวิตไปก็จะได้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือศพ นี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งและในเรื่องของสวัสดิภาพ คนที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.ก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาหรือดูแลสุขภาพของครู ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย สินค้าที่จะได้ส่วนลด อันนี้ก็เป็นสวัสดิการหนึ่ง

ข่าว  :  ประสิทธิ์  ผึ้งสุข